Oferta

DSC_0004.JPGDom Opieki Iwona zapewnia klientom:

 • opiekę i pomoc w zaspokojeniu indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa,
 • usługi rehabilitacyjne,
 • umożliwienie korzystania z przysługujących, na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń zdrowotnych,
 • prowadzenie działalności socjalno-terapeutycznej stwarzającej szansę aktywności.

W zakresie potrzeb bytowych:

 • miejsce zamieszkania z niezbędnym wyposażeniem (pokoje 1,2,3 – osobowe)
 • wyżywienie z uwzględnieniem norm żywieniowych, w tym dietetyczne
 • utrzymanie czystości.

W zakresie usług opiekuńczych:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
 • opiekę higieniczną,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • kontakt z otoczeniem.